Category: "DİNİ SOHBETLER"

Rüyada Cinsel İlişkiye Girdim Ama Meni Gelmeden Uyandım


Rüyada Cinsel İlişkiye Girdim Ama Meni Gelmeden Uyandım Rüyada cinsel ilişki girdik ama meni gelmeden uyandım sabah namazı kılmak caiz mi? Cevap: Değerli ziyaretçimiz, eğer rüyanızda cinsel ilişkiye girdiyseniz ve rüyanızda cinsel ilişkiyi bitirdiyseniz uyandığınızda ise meni görmediyseniz, yapmanız gereken en güzel şey uyanınca gusül almanızdır. Eğer rüyada cinsel ilişkiye girdiyseniz ancak cinsel ilişkiyi bitirmeden bir […]


read more

Mecusilik nedir.


Mecusî, Mecus dinine mensup olan; Mecusîlik ise Mecus dinine ait inanç ve akidelere dayalı tutum ve davranışların bütünü; temel akideleri Ateş (ışık)’e tapmak olan Zerdüştîlik, Mithraîlik, Zurvaîlik, Manilik ve Mazdekîlik gibi çeşitli fırka ve mezheplerin ortak adı. Mecusîler, Ateş’e tapan, nur ile zülmeti iki hayır ve şer kaynağı olarak kabul eden müşrik bir topluluktur. Mecus […]


read more

Molla kime denir? Molla olmak için hangi ilimler okunur?


Molla, bazı İslâm toplumlarında tanınmış din âlimlerine veya belirli seviyede öğrenim görmüş kimselere verilen bir unvandır. Monla, munla vemulla biçiminde de görülen kelimenin Arapça’da “efendi, sahip, âmir”manasındaki mevlâdan geldiği kabul edilmektedir. Arapça’da “efendimiz” anlamındaki mevlânânın değişikliğe uğramasından ortaya çıktığı düşünülen ve daha eski bir kullanım olduğu sanılan monla (munla) kelimesindeki “n” harfi zamanla “l”ye dönüşmüştür. […]


read more

Allah korkusu ve Allah sevgisi nedir, nasıl anlaşılmalıdır ve nasıl kazanılır?


Allah’a iman eden kimse, Onu tanıdıkça hem çok sevecek hem de çok korkacaktır. Bu nedenle Onu sevmenin ve ondan korkmanın yolu Onu, sıfatlarını, isimlerini ve eserlerini tanımaktır. Ayrıca ibadetleri yamakla ve günahlardan sakınmakla da artacaktır. Muhabbetullah, Allah Teâlâ’nın kemâl ve cemâlini idrak ve takdir oranında kalpte oluşan ilâhî bir nurdur. Bu muhabbet ile insan ruhu, […]


read more

Kısmet – Nihat Hatipoğlu


Kısmet nedir? Kısmetin kapalı olup olmadığını insan bilemediği için kendi isteği olan bir şeyi elde etmek için bazı sebeplere teşebbüs etmesi gerekir Bu sebeplere teşebbüsten sonra şayet istediğimiz şeyi elde edersek şükrederiz Şayet istediğimz şey elde edilmez ise o zaman “hakkımızda hayırlı değilmiş” deyip verilmediği için ve ahirette isteğimizin daha güzelinin verileceğine iman edip yine […]


read more

Kuran’da Neden “Biz” İfadesi


Önce bir hususu belirtelim: Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de, her zaman “ben”yerine “biz” diye hitap etmiyor. Âyetler hep bu şekilde sıralanmıyor. Yerine göre“Ben”, mevzuunun gelişine, meselenin anlatılışına göre hitap tarzları da değişiyor. Nitekim meallerini vereceğimiz şu âyet-i kerimelere dikkat edilirse bu husus açıkça görülür: “Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın ve son peygambere iman edeceğinize […]


read more